SAAD Genel Başkanı Halil İbrahim Ece: 'AYM satış sonrası 15 günlük sigorta süresini iptal etti'
SAAD Genel Başkanı Halil İbrahim Ece: 'AYM satış sonrası 15 günlük sigorta süresini iptal etti'

Anayasa Mahkemesi (AYM), araç satışının ardından zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. Karar gerekçesinde aracın eski sahibinin satıştan sonra bir sorumluluğunun bulunmadığı vurgulandı.

Sigorta Aracıları ve Acenteler Derneği Genel Başkanı Halil İbrahim Ece konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ece açıklamasında, Anayasa Mahkemesi (AYM), araç satışının ardından, zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. İptal kararında satılan araçta eski sahibinin bir sorumluluğu bulunmadığına dikkat çekildi. İfadelerini kullandı.

SAAD Genel Başkanı Halil İbrahim Ece açıklamasının devamında;

Bilindiği üzere zorunlu trafik sigortalarında araç satışı sonrasında, aracın yeni sahibi 3. Kişilere zarar vermesi halinde, satış sonrası trafik sigortası 15 gün boyunca geçerli ve vermiş olduğu zararları trafik sigortasından tazmin etme hakkı vardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Adana 4. Tüketici Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan, "Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir." şeklindeki düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.

Başvuruda, kişinin aracını sattığı anda araç üzerindeki mülkiyet hakkının sona ermesine karşın söz konusu düzenlemeler uyarınca sigorta sözleşmesinden kaynaklı sorumluluğunun devam ettiği, bu itibarla kusuru olmadığı hallerde de tazminat sorumluluğunun bulunabileceği ifade edildi. Kişilerin işlediği veya ihmal ettiği bir fiilden sorumlu tutulması gerektiğine işaret edilen itiraz başvurusunda, sigorta sözleşmesinin feshedilip edilmeyeceği konusunda da açıklığın bulunmadığı ileri sürüldü.

Başvuruyu görüşen AYM, söz konusu düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu tespit ederek iptal etti. Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.